Från och med 24/8
kan du förtidsrösta

Söndagen den 11 september 2022 är det val 
till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022

DETTA ÄR EN DEL AV VÅRA

PRIORITERADE OMRÅDEN! 

Mer ordning och reda i kommunens ekonomi

Kostnaderna ökar mer än intäkterna. Det håller inte i längden.

Tillväxt i hela kommunen

I byar och fjälldalar krävs mer bostäder för ökad inflyttning.

En fungerande infrastruktur

En upprustning av det allmänna vägnätet är av största vikt, både i tätorten och kommunen som helhet.

Ett starkare näringslivsklimat

Eldsjälar och entreprenörer måste ges plats i större utsträckning än idag och näringslivsklimatet måste förbättras.

Från och med 6/9 kan du förtidsrösta

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar folkbokförda i Sverige som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

DETTA ÄR EN DEL AV VÅRA

PRIORITERADE OMRÅDEN! 

Företagande

Göra det roligare att driva företag i vår
kommun och göra det enklare att starta och driva företag.

Gör inlandet starkt igen

Återför vinster från vattenkraften till där vinsterna skapas.

Se över sophanteringen

Inför sophantering i byarna

Se över maten som serveras

Att mat som serveras i kommunen ska vara närodlad. 

Läs hela valprogrammet här! Titta gärna igenom posten också du har fått ett tryckt exemplar i din brevlåda måndagen den 27/8.

Här kan du se vilka som ställer upp i kommunvalet 9 september

Ett grönt, tryggt och växande Vilhelmina

Vilhelmina ska vara en grön, miljövänlig kommun som sätter mål för ett grönt och hållbart samhälle.

I vår kommun ska man känna sig trygg både ung som gammal. Vi ska ha en skola med högkvalitativ undervisning och som hänger med i utvecklingen och en tidsenlig omsorg som utgår från individens behov.

För att Vilhelmina ska växa och må bra behövs företag

Det är i de små och växande företagen som nya jobb skapas. Centerpartiet vill att det ska vara lättare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Det behövs en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel och ett företagsklimat som stärker näringslivet.

Vi vill minska miljöpåverkan

Vi tycker det ska vara enkelt att återvinna, köra och ladda en bil som är miljövänlig eller driva renskötsel, skogsbruk och jordbruk med mer förnyelsebara drivmedel.

Sophanteringen måste anpassas så att den fungerar även vid högsäsong i fjälldalarna. Centerpartiet vill att Vilhelmina kommun jobbar hårt mot dom globala målen i Agenda 2030 och kopplar allt arbete vi gör mot dessa.

 

Vi ger kraft åt varje människa

Med Centerpartiets liberala värderingar kan vi skapa en grön och trygg vardag för alla.

Följ oss på facebook
Där heter vi IC Vilhelmina