Det är viktigt att stärka kvinnors företagande. Vi vill arbeta för att bryta normen att kvinnor jobbar deltid eller jobbar som anställda. Bland annat genom att se över hur arbetsmarknadens parter kan skapa rätt förutsättningar för att den som vill jobba heltid också ska få möjlighet att göra det. Vi vill stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag.

Vi vill att kvinnor även om de jobbar inom bristyrken ska kunna söka och få starta eget bidrag. På så sätt kan fler kvinnor få möjlighet till ekonomisk makt och frihet. Det måste också vara möjligt för fler kvinnor att inneha höga positioner i både offentlig sektor och i näringslivet. Då ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda förändras maktstrukturerna även utanför styrelserummen.

#centerkvinnorna#mittikvinnokampen#gräsrotsfeminist#jämställdhet#ckvalet2022#framtidsfeminister#framtidsfeminist#företagande#flerkvinnoriledningsgrupper#Icvilhelmina