Allt fler barn och unga upplever oro, ångest, har självskadebeteende eller lider av depression. Varje ung människa som mår dåligt är en tragedi i sig, men det är också ett misslyckande för samhället. Tillsammans måste vi se till att bryta den utveckling vi ser och hjälpa fler barn och unga till psykisk hälsa.

I Centerpartiet har vi länge lyft behovet av att öka kunskapen om den psykiska ohälsan, korta köerna till BUP och ge vården, skolan och civilsamhället fler verktyg. Nu måste vi göra mer för att stärka elevhälsan. Att stärka elevhälsan i skolan ger oss möjlighet att fånga upp fler barn och unga tidigt och erbjuda rätt stöd.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården och få den hjälp man behöver oavsett var man bor.

Det finns bra hjälp att få, problemet är att det många gånger tar allt för lång tid eller att man inte söker vården när man själv mår dåligt psykiskt. Tidig upptäckt av barn och ungdomar som är i behov av stöd är en förutsättning för att kunna förebygga psykisk ohälsa och ett framtida utanförskap. Tillsammans kan vi hjälpa fler.

Vi tycker att elevhälsan ska byggas ut med fler kompetenser och vara tillgänglig digitalt som ett komplement till den fysiska närvaron i skolan. Här har vi under denna mandatperiod satsat resurser för att stärka insatserna kring barn och unga. Men det behöver ytterligare samverkan och samverkan med fler i lokalsamhället framåt.

lt fler barn och unga upplever oro, ångest, har självskadebeteende eller lider av depression. Varje ung människa som mår dåligt är en tragedi i sig, men det är också ett misslyckande för samhället. Tillsammans måste vi se till att bryta den utveckling vi ser och hjälpa fler barn och unga till psykisk hälsa.

I Centerpartiet har vi länge lyft behovet av att öka kunskapen om den psykiska ohälsan, korta köerna till BUP och ge vården, skolan och civilsamhället fler verktyg. Nu måste vi göra mer för att stärka elevhälsan. Att stärka elevhälsan i skolan ger oss möjlighet att fånga upp fler barn och unga tidigt och erbjuda rätt stöd.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården och få den hjälp man behöver oavsett var man bor.

Det finns bra hjälp att få, problemet är att det många gånger tar allt för lång tid eller att man inte söker vården när man själv mår dåligt psykiskt. Tidig upptäckt av barn och ungdomar som är i behov av stöd är en förutsättning för att kunna förebygga psykisk ohälsa och ett framtida utanförskap. Tillsammans kan vi hjälpa fler.

Vi tycker att elevhälsan ska byggas ut med fler kompetenser och vara tillgänglig digitalt som ett komplement till den fysiska närvaron i skolan. Här har vi under denna mandatperiod satsat resurser för att stärka insatserna kring barn och unga. Men det behöver ytterligare samverkan och samverkan med fler i lokalsamhället framåt.