Alla människor ska ha möjlighet att delta i idrott, kultur och föreningsliv Oavsett var du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsnedsättning eller hur livet ser ut i övrigt.

Den statligt betalda kulturen – som exempelvis vissa museer som oftast ligger i storstäder – måste sprida sin verksamhet i hela landet. För att kulturen ska bli mer tillgänglig för alla behöver den finnas nära. Därför satsar vi också särskilt på samlingslokaler i hela landet, som bygdegårdar och Folket Hus.

Idrott ger ofta glädje och gemenskap och är också bra för vår hälsa. Dessutom är det en bra mötesplats för personer med olika bakgrund. Vi vill därför att du ska ha nära till idrott i hela kommunen. Vi vill också att det ska bli enklare för barn att hitta sin favoritidrott, genom att föreningar ska få komma till skola och fritids och visa sin verksamhet.