Trygghet ska genomsyra hela samhället. På alla orter i länet ska människor känna sig trygga och välkomna. För att människor ska kunna känna trygghet behöver vården fungera mycket bättre. Det handlar om tillgänglighet till öppet BB, öppen hälsocentral, fasta vårdkontakter men också ett aktivt arbete för tillväxt, regional utveckling och fungerande kollektivtrafik. 

Personalen är oerhört viktig. En god arbetsmiljö med rimliga löner, arbetstider och arbetsvillkor är grunden för att vara en arbetsgivare där människor både vill jobba och yrken att utbilda sig inom.

Föreningsliv, kultur, arbetsmiljö, trygghet, jobb och utveckling har var sin del i grogrunden för ett framgångsrikt folkhälsoarbete.  Allt startar hos den enskilda individen och för att samhället ska fungera som bäst behöver beslut fattas så nära människor som möjligt.

Centerpartiet tror på en politik där människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ha förutsättningar att bygga en framtid var de vill i hela kommunen. Människor ska kunna bo och verka på den plats där man trivs och känner sig hemma.