Det är viktigt att du ska känna dig trygg i att maten du äter är producerad på ett etiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Sverige kan bli ett starkt matland. Ett land för hållbar, innovativ mat för oss som bor i Sverige. Du ska kunna handla närproducerat och miljövänligt. Därför vill Centerpartiet ha tydligare ursprungsmärkning av våra matvaror. Då blir det lättare för dig att göra bra val i affären.

Men Centerpartiet stannar inte där, vid ursprungsmärkning. Vi tycker att även annan märkning måste bli tydligare. Vi tycker till exempel att livsmedelsproducenterna borde ta fram enhetliga märkningar som visar vilken klimatpåverkan en produkt har, eller om den innehåller antibiotika, färgämnen eller andra tillsatser.

Vi vill också att du som äter mat i skolan, på ett sjukhus eller äldreboende ska ha bättre mat. Mat som är närproducerad, fri från skadliga kemikalier, tillsatser och onödig användning av antibiotika. Därför vill vi att kommuner och regioner som upphandlar ska ställa krav på att maten som köps in ska ha samma miljöhänsyn och djurskydd som det är för svenska livsmedel.

Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. För att svenska bönder ska kunna konkurrera på lika villkor med bönder i andra länder behöver djuren i resten av EU få det bättre. Då kan vi behålla den höga kvaliteten i jordbruk och djurhållning som vi har idag.

Med mer svensktillverkad mat, kan du handla mer närproducerat. Samtidigt som du kan vara säker på att det du lägger på tallriken uppfyller hårda krav på miljöpåverkan och djurskydd. När du handlar svensk mat hjälper du till att hålla öppna landskap, bättre djurvälfärd, mer miljövänliga livsmedel, kulturvärden och nya jobb.