Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Därför finns ett utjämningssystem som ska se till att det blir mer rättvist. Det ska inte spela någon roll om en kommun är liten eller stor, eller om många flyttar därifrån. Vi vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Därför är frågan om ett rättvist, kommunalt utjämningssystem viktig för oss. Vi i Vilhelmina har påverkat internt i centerpartiet och har stämmobeslut på att driva frågan om ett förändrat skattesystem.

Centerpartiet driver nu på för att Skatteutjämningssystemet som är viktigt för att upprätthålla likvärdighet i hela landet ses över. Många kommuner i landet, liksom Vilhelmina kommun har det i dag svårt ekonomiskt, med en åldrande befolkning, stora avstånd, sviktande skatteunderlag och hög kommunalskatt.

Vi vill att skatteutjämningssystemet ses över och förbättras, att gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommunerna och att morötterna för jobb och företagande stärks i systemet