Alla som lider av beroende ska få hjälp. Människor måste mötas utifrån den situation de befinner sig i. Därför är det lika viktigt att ge människor aktiv hjälp i en utsatt situation, som att förebygga att personer hamnar i drog, alkohol eller narkotikamissbruk.

För att undvika att människor hamnar i alkoholmissbruk behövs ett väl fungerande förebyggande arbete. Det handlar till exempel om att det finns bra information om riskerna med en hög alkoholkonsumtion.

För den som har fastnat i ett alkoholmissbruk måste det också finnas bra behandling att få. Då personer med missbruksproblem ofta lider av en sjukdom, tycker vi att det är sjukvården som ska ha ansvaret för missbruksvården.