Vilhelmina behöver ett hållbart och ansvarstagande ledarskap där vi ger kraft åt varje människa! Med jordnära visioner skapar vi en grön och trygg vardag.

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, var de än känner att de hör hemma.

Vi vill att människor ska trivas och må bra i vår kommun, att företag ska må bra, kunna växa och vara goda arbetsgivare, att barn ska få en bra barndom och en gedigen utbildning samt att äldre ska känna sig trygga och trivas.

Centerpartiet står för närodlad politik och ett hållbart ledarskap för kommunen. Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle där du bestämmer mer över din vardag – var du än bor

Vilhelmina behöver en stabil ekonomi, ett hållbart ledarskap och hög kvalitet inom vården, en skola där barn ges utrymme att växa och lära och ett starkt näringsliv.

 

Vår Vision Ett grönt, tryggt och växande Vilhelmina

Centerpartiet har en vision om ett grönt, tryggt och växande Vilhelmina, där vi ser hela kommunen, alla behövs och får möjlighet att utvecklas. Vi vill ge kraft åt varje människa!

Vi ska tillsammans arbeta målmedvetet, långsiktigt och engagerat för att göra det möjligt.

I vår kommun ska man känna sig trygg både som ung och gammal. Vi ska ha en skola i med hög kvalité som hänger med i utvecklingen och en tidsenlig omsorg som utgår från individens behov.

Vilhelmina ska vara en grön, miljövänlig kommun som sätter mål för ett grönt och hållbart samhälle. En plats där invånarnas initiativ uppmuntras, nya idéer får spelrum, och där människorna får bestämma mer själva. Där olikheter och mångfald ses som en tillgång och där alla människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka.

 

Profilområden

  • Vård och äldreomsorg
  • Långsiktigt ansvar för en ekonomi i balans
  • Jobb och företagande
  • Krafttag mot psykisk ohälsa
  • Skola med god kvalité
  • Livskraft i hela kommunen
  • Medvetet arbete med miljö & klimat
  • Infrastruktur som fungerar
  • Samverkan mellan kommuner
  • Digitalisering

 

Frågor som handlar om miljön, handlar om dig

För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet.

Centerpartiet vill minska miljöpåverkan. Vi tycker det ska vara enkelt att återvinna, köra och ladda en bil som är miljövänlig eller driva renskötsel, skogsbruk och jordbruk med mer förnyelsebara drivmedel. Sophanteringen måste anpassas så att den fungerar även vid högsäsong i fjälldalarna. Centerpartiet vill att Vilhelmina kommun jobbar hårt mot dom globala målen i Agenda 2030 och kopplar allt arbete vi gör mot dessa.

 

Jobb och företagande

För att Vilhelmina ska växa och må bra behövs företag. Det är i de små och växande företagen som nya jobb skapas. Centerpartiet vill att det ska vara lättare och mer lönsamt att starta och driva företag. Det behövs en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel och ett företagsklimat som stärker näringslivet. Vi vill öka företagandet bland kvinnor, unga och utlandsfödda. Vi vet att med en aktiv och engagerad politik som sätter mål och ger handlingsfrihet till förvaltningen kan vi nå långt. Vi vet även att en god dialog mellan kommun och näringsliv är den bästa förutsättningen för att lyckas.

 

Trygghet

Centerpartiet arbetar aktivt för att förebygga rädsla och oro. Polisen ska finnas när du behöver dem, sjukvården ska finnas nära, räddningstjänst ska fungera och bussen ska ta sig fram.

En viktig fråga för oss är likvärdig och en nära vård. Akut sjukvård i glesbygd kräver att alla som finns lokalt ska kunna hjälpa till.

Förra valet lovade vi:

Mer ordning och reda i kommunens ekonomi! Kostnaderna ökar mer än intäkterna. Det håller inte i längden.
Vilhelmina behöver tillväxt i hela kommunen! I byar och fjälldalar krävs mer bostäder för ökad inflyttning.
Vilhelmina behöver en fungerande infrastruktur både i tätorten och kommunen som helhet. En upprustning av det allmänna vägnätet är av största vikt.
Ett starkare näringslivsklimat!
Eldsjälar och entreprenörer måste ges plats i större utsträckning än idag och näringslivsklimatet måste förbättras.

Vi kommer att fortsätta att jobba med detta nästa mandatperiod.

 

VÄLJ CENTERPARTIET

FÖR VILHELMINAS BÄSTA