Runt om i Sverige skapas stora ekonomiska värden, som sedan beskattas nationellt.

Vi vill se ett ökat inslag av regionala skattebaser, så att värdet i högre utsträckning stannar kvar där det skapas och så att det lönar sig mer för kommuner och regioner att upplåta mark, göra produktiva investeringar och förbättra det lokala företagsklimatet.

Ett konkret exempel skulle kunna vara att regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter, såsom vatten och vindkraftverk.