Öppna för en överledning av Vojmån!


Vilhelmina ska vara en del i den gröna omställningen. Kommunen kan bidra till den gröna
energiomställningen och samtidigt se till att vi skapar försättningar för jobb, företagande och ökad
kapacitet i Vilhelminas elnät, utbyggd ladd-infrastruktur och en jämnare reglering av Vojmån.
Centerpartiet i Vilhelmina vill nyttja de resurser som finns i kommunen för att stärka Vilhelmina
kommuns ekonomi, skapa förutsättningar för etableringar av energikrävande industrier och skapa
nya möjligheter för det lokala näringslivet.
Centerpartiet i Vilhelmina ska göra vad vi kan för att ta del av den gröna omställningen som sker nu i
Norrland, vilket då skapar affärsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter för våra företag. Vi ser idag
en inflyttning av industrier till orter som kan garantera en grön, hållbar och stabil energiförsörjning,
vilket redan reglerad vattenkraften är. Vilhelmina kommun kan vara en etableringsort för dessa
industrier.
Om Centerpartiet fortsatt leder Vilhelmina efter valet lovar vi att inleda en seriös dialog för att
undersöka möjligheterna till överledning av Vojmåns vatten till Stalon. För ökad grön elproduktion
och jämnare vattenföring i Vojmån.
För Vilhelminas Bästa och Sveriges Bästa!


Joakim Risberg
Kommunalrådskandidat
Centerpartiet i Vilhelmina
Tel.070-686 48 68