Vilhelmina behöver bättre vägar

Vilhelmina behöver bättre vägar

Vi vill att Trafikverket ska ge mer pengar till de enskilda vägar som ligger nära attraktiva besöksmål eftersom de slits i större utsträckning. Detta gynnar landsbygden och en aktiv besöksnäring. Vägarna måste hålla en god kvalitet i hela landet. Vi vill stärka...