Utbildningsmål och hälsa i Vilhelmina

Utbildningsmål och hälsa i Vilhelmina

Det finns starka samband mellan en god psykisk hälsa och möjligheten att ta till sig kunskap och nå utbildningsmål. I dag drabbas allt för många elever av psykisk ohälsa, och mobbning förekommer för ofta inom skolan. Den trenden måste vändas, så alla barn och unga har...
Man ska vara trygg i Vilhelmina

Man ska vara trygg i Vilhelmina

Trygghet ska genomsyra hela samhället. På alla orter i länet ska människor känna sig trygga och välkomna. För att människor ska kunna känna trygghet behöver vården fungera mycket bättre. Det handlar om tillgänglighet till öppet BB, öppen hälsocentral, fasta...
Vilhelmina behöver bättre vägar

Vilhelmina behöver bättre vägar

Vi vill att Trafikverket ska ge mer pengar till de enskilda vägar som ligger nära attraktiva besöksmål eftersom de slits i större utsträckning. Detta gynnar landsbygden och en aktiv besöksnäring. Vägarna måste hålla en god kvalitet i hela landet. Vi vill stärka...