Pressmeddelande

Pressmeddelande

Öppna för en överledning av Vojmån! Vilhelmina ska vara en del i den gröna omställningen. Kommunen kan bidra till den grönaenergiomställningen och samtidigt se till att vi skapar försättningar för jobb, företagande och ökadkapacitet i Vilhelminas elnät, utbyggd...
Utbildningsmål och hälsa i Vilhelmina

Utbildningsmål och hälsa i Vilhelmina

Det finns starka samband mellan en god psykisk hälsa och möjligheten att ta till sig kunskap och nå utbildningsmål. I dag drabbas allt för många elever av psykisk ohälsa, och mobbning förekommer för ofta inom skolan. Den trenden måste vändas, så alla barn och unga har...
Man ska vara trygg i Vilhelmina

Man ska vara trygg i Vilhelmina

Trygghet ska genomsyra hela samhället. På alla orter i länet ska människor känna sig trygga och välkomna. För att människor ska kunna känna trygghet behöver vården fungera mycket bättre. Det handlar om tillgänglighet till öppet BB, öppen hälsocentral, fasta...