VA Frågor i Vilhelmina

VA Frågor i Vilhelmina

Kommunerna är huvudmän för vatten och avlopp med anläggningar och ledningsnät som byggdes ut med generösa statliga bidrag på främst 60- och 70-talet. Idag finansieras verksamheten helt med taxor från kunderna och vi liksom andra kommuner har svårt att klara av både...
Föreningsliv i Vilhelmina

Föreningsliv i Vilhelmina

Alla människor ska ha möjlighet att delta i idrott, kultur och föreningsliv Oavsett var du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsnedsättning eller hur livet ser ut i övrigt. Den statligt betalda kulturen – som exempelvis vissa museer som oftast ligger...
Trygg i Vilhelmina

Trygg i Vilhelmina

Centerpartiet har en vision om ett grönt, tryggt och växande Vilhelmina, där vi ser hela kommunen, där alla behövs och får möjlighet att utvecklas. Vi vill ge kraft åt varje människa! Vi ska tillsammans arbeta målmedvetet, långsiktigt och engagerat för att göra det...
Skogen i Vilhelmina

Skogen i Vilhelmina

Sveriges landyta täcks till närmare 70 procent av skog i någon form. Att detaljreglera användningen av all skogsmark är knappast önskvärt eller görbart. En politik som bygger på frihet under ansvar, med enkla men tydliga regler är därför den bästa. Så klarar vi ett...
Närodlat för Vilhelminas bästa

Närodlat för Vilhelminas bästa

Det är viktigt att du ska känna dig trygg i att maten du äter är producerad på ett etiskt och miljömässigt hållbart sätt. Sverige kan bli ett starkt matland. Ett land för hållbar, innovativ mat för oss som bor i Sverige. Du ska kunna handla närproducerat och...