Ordning och reda för Vilhelminas bästa

Ordning och reda för Vilhelminas bästa

Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Därför finns ett utjämningssystem som ska se till att det blir mer rättvist. Det ska inte spela någon roll om en kommun är liten eller stor, eller om många flyttar därifrån. Vi vill att...
Centerpolitik för Sveriges bästa

Centerpolitik för Sveriges bästa

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa. I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma...
Fokus på hälsa i Vilhelmina

Fokus på hälsa i Vilhelmina

Allt fler barn och unga upplever oro, ångest, har självskadebeteende eller lider av depression. Varje ung människa som mår dåligt är en tragedi i sig, men det är också ett misslyckande för samhället. Tillsammans måste vi se till att bryta den utveckling vi ser och...