Vilhelmina behöver bättre vägar

Vilhelmina behöver bättre vägar

Vi vill att Trafikverket ska ge mer pengar till de enskilda vägar som ligger nära attraktiva besöksmål eftersom de slits i större utsträckning. Detta gynnar landsbygden och en aktiv besöksnäring. Vi vill se en översyn av ersättningsnivåerna för enskilda vägar för att...
VA Frågor i Vilhelmina

VA Frågor i Vilhelmina

Kommunerna är huvudmän för vatten och avlopp med anläggningar och ledningsnät som byggdes ut med generösa statliga bidrag på främst 60- och 70-talet. Idag finansieras verksamheten helt med taxor från kunderna och vi liksom andra kommuner har svårt att klara av både...