NextJet, flygbolaget som trafikerar norra Sveriges inland, har ansökt om konkurs.

Det är en katastrof för oss som bor i glesbygden som är starkt beroende av flyget. Och det är en katastrof på det sätt som regeringen låter Sverige klyvas.

Vi har inte några alternativ till flyg. Vi kan inte ta tunnelbanan till jobbet. Utan flyget fungerar inte våra samhällen. Det känns inte som regeringen har förstått, eller åtminstone inte som att regeringen har tagit problemet på allvar.

Det är nu över tjugo mil till de närmsta trafikerade flygplatserna i Umeå och Östersund för oss Vilhelminabor. Att det inte funkar förstår ju vem som helt. Det är regeringen som har bäddat för förutsättningarna för flyget. Vi är förvisso glada över att vara en så kallad ”trafikpliktslinje”, men det är vi som bor här som får ta konsekvenserna. Nu hoppas vi att regeringen anslår pengar för att lösa situationen.