“Slutet gott, minnet kort”.
Ja, så heter senaste avsnittet av Vilhelminapodden, där jag och vår kommunchef Karl-Johan Ottosson är gäster. Karl-Johan säger i avsnittet att ”det är ju skinntorrt det vi håller på med” och jag instämmer. Ofta sitter vi i möten, träffar och samtal för att reda ut konsekvenser av gamla eller kommande beslut. Vi måste förhålla oss till det ekonomiska läget i kommunen, länet och landet.
Men, vi hinner även med en hel del visioner och utvecklingsarbete!
De två senaste veckorna har susat förbi. Jag har hunnit med mycket, och som Ni förstår så går det inte att redovisa allt på ett kortfattat och bra sätt.
Jag besökte PRO, Pensionärernas Riksorganisation, då dom hade kaffeträff förra veckan. Jag fick 20 minuter att berätta om Vilhelminas nuläge och framtid. När jag stod där framme så slogs jag av vilken enorm kompetens som måste finnas bland de 70-talet människor framför mig. Vilken tankesmedja! Jag fick många frågor såsom arbetstillfällen för ungdomar, vindkraft, turism, parkeringar, parlamentsbyggnaden m.m. Jag gick därifrån en timme senare med löftet att skyndsamt starta upp Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet (KPHR). Det kommer jag ta upp redan nästa vecka då Arbetsutskottet sammanträder.
Jag har även varit på Kommuninvests medlemsråd. Många svåra ord kring ekonomi men en extremt viktig förening för kommunen. Kommuninvest ägs av 288 medlemmar (kommuner, regioner, landsting) och tillsammans har vi ett stort kapital. Kommuninvest är en part när vi söker lån för investeringar i kommunen och föreningen kan ofta erbjuda lägre räntor än andra.
Igår åkte en hel buss förtroendevalda och tjänstemän till Åsele för att tillsammans med dom och Dorotea gå en s.k. nyvalsutbildning av Axel Danielsson. Enormt givande och intressant då det finns många regler och lagar som vi måste följa. Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting, författare till handboken Kommunal Nämndadministration och utbildare av anställda och förtroendevalda.
Vad ska jag göra nu då? I dagsläget ligger sametingets kansli i Kiruna, men då den befintliga byggnaden ska rivas och ett parlament ska byggas har det öppnat upp för fler kommuner att visa sitt intresse över att parlamenten ska bygga just hos dem. Vilhelmina kommun är en av dessa intressenter, då vi ser en möjlighet till att stärka den samiska kulturen på orten samtidigt som man skapar fler arbetstillfällen (läs gärna mer på www.vilhelmina.se).
Det ska jag och vår kommunikatör Emma Sandström jobba vidare med resten av den här härligt milda (-10 grader) vinterfredagen.