Dags för val! Tänk att det blev grönt i Vilhelmina tillslut, även om snön ligger kvar på vissa ställen och framförallt i våra fjälldalar.
Som ordförande har jag ansvar för en del möten, och dessa har sammanträtt sista veckorna. Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen, kommunfullmäktigegrupp samt 2 olika fullmäktigeberedningar. En beredning om skolans lokaler i ett långsiktigt perspektiv och en annan om barn och ungas psykiska hälsa.
Inför dessa möten måste jag, precis som jag tidigare skrivit, bereda dagordningar och sätta mig in i alla ärenden. Tack och lov har jag en suverän förvaltning och många duktiga tjänstepersoner som hjälper mig.
Det har nog inte undgått någon att vår kommun redovisar ett stort underskott för verksamhetsåret 2018. Det sätter enorm press på alla verksamheter att på olika sätt spara pengar. Det sätter även enorm press på oss som politiker att fatta beslut. Modiga beslut med ett långsiktigt perspektiv. Väldigt tuffa beslut då alla beslut alltid har en konsekvens. Men jag sitter på den här positionen för att ta ansvar, och jag är redo att ta ansvar. Jag är övertygad om att en kan leda en kommun genom att ha tydliga mål och ödmjukhet. Jag är inte en person som tar till brösttoner, och jag gillar heller inte att lägga skulden på andra. En bra ledare måste orka. Varje dag. Måste bara orka. Jag ska ta ansvar, det har jag tackat ja till. Budgetförslaget för 2020 ska slutgiltigt tas den 17 juni i kommunfullmäktige, så det kommer finnas anledning till att återkomma.
Men det har skett många andra spännande möten också. Senast i morse då vår näringslivsenhet bjöd in till ett företagarfrukostmöte med temat kollektivtrafik och bussgods. Väldigt viktig fråga för många näringar och medborgare. Tänk att vi faktiskt har en otroligt levande kommun med medborgare och företag på alla våra 8700 kvadratkilometer som vi faktiskt idag kan leverera varor till. Visst kan en säga att det är en rättighet att ha fungerande transporter och infrastruktur. Det SKA vi kräva. Men det är inte utan att kämpa då denna service alltid förändras och på en del sätt hotas.
Vi hade en heldag om lagen om nationella minoriteter där vi blev uppdaterade på ny lagstiftning och blev påminda om hur Vilhelmina jobbar som samisk förvaltningskommun. Utmaningen med att erbjuda både skola och äldreomsorg hemspråk (främst sydsamiska för Vilhelminas del). Vi fick även en föreläsning om rasism och förtryck i Sverige mot samer. Mycket tänkvärt.
Den här veckan har vi även haft regionledningsmöte med alla Region Västerbottens 15 kommuner samt regionledningen. Alltid nyttiga och intressanta möten. Det övergick sedan till den årliga 2 dagars konferensen Mötesplats Lycksele. I år var temat innovationskraft och drivkraft. Det jag särskilt tar med mig därifrån var Laura Hartmans föreläsning om tillitsbaserad styrning. Emil Jensens föreläsning om att en mur bara är en bro på högkant samt Linda Hammarstrand. Linda liknar företag vid en stor stafett, där varje medarbetare har huvudrollen på sin sträcka. Det som gör företag ledande idag är vår förmåga att samarbeta – vi måste arbeta tillsammans, inte bara samtidigt!
Ett tips: kolla upp Linda Hammarstrand på youtube, ni kommer inte bli besvikna. Vilken människa.
Och rösta för allt i världen, rösta mot högerpopulismen. Rösta för klimatet, jämställdheten, öppenheten och mänskligheten. Ta ert ansvar och rösta i EU parlamentsvalet. Givetvis så röstar jag på Centerpartiet och i det här valet kryssar jag #3 Emma Weisner!