Solveig Zander riksdagsledamot för Centerpartiet och ledamot i Socialförsäkringsutskottet besökte Vilhelmina i veckan.

 

Förutom att hon träffade lokala centerpartister fick hon veta vilka problem som socialnämnden ser för människor i behov av samhällets stöd.

Else Westerlund och Solveig Zander i Vilhelmina på Hotell Wilhelmina

Hon fick även en guidning om Vilhelminas historia och om det samiska i samhället och hade en träff med pensionärsföreningen SPF.

Solveig engagerade sig politiskt då hon såg att orättvisor i samhället bara kan ändras genom politiska beslut. En annan fråga som är viktig för henne är rätten att forma sin egen framtid, att själv få välja och bestämma. Solveig berättade om sitt arbete med socialförsäkringen och hur viktigt det är att vi skaffar oss kunskap om hur pensionerna verkligen fungerar.

 

Solveig pekar på hur viktig det är, främst för kvinnor att förstå hur systemet slår. Som exempel ger hon när kvinnor tar ut förtida pension i samband med att den vanligtvis äldre mannen går i pension.

 

En fälla då kvinnan då förlorar sin framtida pension. Ett längre arbetsliv leder till fler intjänade pensionspoäng, vilket i sin tur leder till en högre pension.

När vi pratar om företagande så finns det många orättvisor i socialförsäkringen. Som företagare är det därför extra viktigt att se om sitt hus. Ett förslag som Solveig drivit på är att man ska kunna samla på sig under året en pensionsgrundande inkomst. För de som jobbar inom säsongsjobb tex eller de som arbetar olika mycket över året, mer på sommaren och mindre på vintern tex. Så det förslaget finns med i den parlamentariska utredningen som lagts fram.

Denna parlamentariska socialförsäkringsutredningen lade fram en mängd olika förslag för att göra systemet mer rättvist. Alla partier var överens så det är bara att lägga fram de olika förslagen så att de blir verklighet. Men det dröjer, regeringen ar än inte lagt fram ett enda förslag inom socialförsäkringsområdet trots alla löften. De är en stor besvikelse då de som drabbas av orättvisorna inte har en chans.

Solveig berättar att man tittat över hur en minskad skatt för pensionärer täcker upp för de ökade kostnader som pensionärerna samtidigt får Det visade att det inte är minskade skatter som ger mer penar över utan det är helt andra kostnader so måste minska. Det kämpar Solveig för, att minska kostnaderna för pensionärerna så att de får mer kvar i sin plånbok.

Att sänka skatten har inte hjälpt ett dugg.