I fredags hade vi kampanjdag på torget i Vilhelmina, där vi tog emot idéer från kommunens invånare om hur vi kan föra Vilhelmina framåt! Vi har sammanställt de förslag som kom in nedan och sorterat dem under rubriker. Förslag fanns inom områdena, attraktivitet, jobb och företagsamhet, vård och omsorg, infrastruktur, skola och förskola, miljö och maktskifte. Läs igenom de förslag som kom in och hör av dig om det fattas viktiga saker som behövs för att föra Vilhelmina framåt!

Vi kommer att ta med oss era förslag framåt för kommunen och ta fram förslag för hur det ska gå till.

Några lappar kunde vi inte lägga in under en gemensam rubrik det var: Mer frihet och trygghet, kontanter på bankerna och att samhörigheten i byarna är viktig.

Attraktivitet

Fixa den bortglömda lekparken på Bergbacka, mer uteplatser i centrum, Artpost – en vägg där man får uttrycka sin konst, göra något vackert tillsammans, träffas och umgås, Kioskytan och fontänen är jättefult, det borde göras till en social mötesplats, återinför majbrasan, skridskobana vintertid i centrum, husbåt på baksjön, rensa upp Volgsjöstrand promenaden, göra det trevligare i centrum idag är det gräsligt, något att göra för de ensamkommande i centrum, mer affärer, bygg laddstolpar i centrum, musikstudio där man kan skapa musik tillsammans, tempererat utebad, pastpark inhägnat, fler parkeringar, fritidsområde kring Baksjötjärn, lyfta fram sevärdheter, kulturhistoria skylta upp det som finns, lyft fram gamla platser och berätta om dem, skoterlederna sköts ideellt kommer inte att fungera i längden borde ses som infrastruktur. Asfaltera Strandpromenaden, lekpark i centrum, gocartbana, sommaraktiviteter

Jobb och företagsamhet

Näringslivsdebatt, mera jobb än det som finns inom vård och omsorg måste fram, fler företag, förbättra företagsamheten, mer industrier, ungdomar måste få jobb för att stanna kvar, arbete åt unga, få ungdomen att stanna genom en försöksverkstad på prov, skapa jobb, integrationsprojekt istället för att bygga upp fasta verksamheter med praktikplatser så ska det ordnas en handledare för 1-3 personer som följer med och hjälper till på, praktikplatsen, lägre arbetsgivaravgifter

Vård och omsorg

Många äldre behöver trygghetsboende, indragningar går inte då människor behöver stöd som äldre och handikappade, fasta läkare ska finnas på plats, äldreomsorg ska finnas i hela kommunen, åldringsvården, sjukvården funkar inte som den ska, pensionärer ska ha det bra, lägre pensionsålder i kommunen, högre pensioner, vård nära dig, demensvården- fick vet att mamma kostade 700 000 kr per år- för att de ville flytta henne från Strandbacka- långsiktighet behövs i demensvården.

Infrastruktur

Lokala vägnätet, bättre vägar, förbättra vägarna, fixa vägarna, vägnätet, trottoarkanter inget för rullatorer, fler handikapparkeringar, trottoarerna, vägarna.

Kommunikationer och telefoni, döda fläckar måste täppas till, flyget, flygplatsen måste finnas, kommunikationer, flyget.

Skola och förskola

Skolan, säkra byskolorna, jämställdhet där förskola på natten måste till då många föräldrar jobbar borta, kvällsöppet dagis, mindre grupper i förskolan, skolan, musikskolan måste tillbaka, satsa på framtiden-skolan, kvällsöppet dagis, skolskjuts till byarna.

Miljö

Sopsortering på fler platser, sopsortering i byarna, fler sopkärl, papperskorgar i centrum, sopsortering till Nästansjö och andra byar. Städa upp skräp och gamla bilar som står och skrotar. Mer fastighetsvård, skolorna är i behov av uppfräschning och måste renoveras.

Maktskifte

Avskaffa partierna, färre partier, avskaffa pensioner för de som slutar med politiken, bort med socialdemokraterna, avundsjuka är största hindret i politiken, måste byta, maktskifte.