Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

— Den fråga jag brinner extra för är funktionshinderpolitik, LSS och allas rätt till  i samhället och ett värdigt liv.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

— Min ingång i politiken är också funktionshinderpolitik, två av mina tre barn har funktionshinder, jag ville komma närmre besluten och sprida kunskap om LSS och hur det är att leva med funktionshinder.  Centern valde jag för att jag gillar hur Centern värnar hela människan och tar ett stort ansvar för vår miljö.

Vad ser du mest fram emot med som andre vice ordförande i socialnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige under den här mandatperioden?

— Att komma ännu närmre besluten att kunna ta bra beslut som gynnar barn och unga. Att genom fullmäktigeberedningen Barn och Unga kunna gå till botten med problem och jobba mot utanförskap.

Vilka av dina tidigare erfarenheter kommer du ha extra stor nytta av i din nya roll?

— Min erfarenhet som mamma till två barn med funktionshinder med allt som det innebär, mitt samhällsengagemang och inte minst mitt engagemang i funktionshinderrörelsen.

Vilka politiska reformer tycker du är nödvändiga för att föra kommunen framåt under de kommande fyra åren?

— Det ska kunna gå att bo , leva och driva företag i hela landet på lika villkor. Bättre kommunikationer, sänkta fraktkostnader, mer resurser till sjukvård här i inlandet.