Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

—  Infrastruktur satsningar i inlandet, då jag vet betydelsen och vikten av ett fungerande infrastrukturnät (väg, järnväg, flyg och IT).

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

— När min yrkeskarriär var över kunde jag satsa för fullt på kommunal politik. Centerpartiet var ett självklart val då uppbyggnaden av centern stämmer helt med den organisation jag verkat i.

Vad ser du mest fram emot med att vara kommunstyrelsens andre vice ordförande den här mandatperioden?

— Med delat ledarskap* får vi större en större tyngd och bredd i våra argument, dessutom möjliggör detta för en heltidspolitiker att vara förälder, vilket var ett av de viktigaste budskap vi gick till val på.

Vilka av dina tidigare erfarenheter kommer du ha extra stor nytta av i din nya roll?

—  Jag är en van förhandlare, har bred kunskap i företagsfrågor och ett brett kontaktnät.

Vilka politiska reformer tycker du är nödvändiga för att föra kommunen framåt under de kommande fyra åren?

—  Tydliga investeringsplaner med långsiktiga mål och framför allt satsningar på att stärka det lokala näringslivet.

* = Centerpartiet i Vilhelmina gick till val på att ledarskapet skulle delas mellan Annika Andersson, som valdes till kommunstyrelsens ordförande vid valfullmäktige 15 oktober, och Ivan Larsson. Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur detta delade ledarskap ska formaliseras under den kommande mandatperioden.