Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

— Samiska frågor, glesbygdspolitik och möjligheterna att leva, bo och arbeta utanför tätbebyggda områden.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

— Politik är att förändra och att tro på frågor. Vi har under många mandatperioder haft samisk representation i Centerpartiet och det var det parti som jag kände att jag fick utrymme i att diskutera frågor som jag brinner för.

Vad ser du mest fram emot med att vara kommunfullmäktiges ordförande den här mandatperioden?

— Jag ser fram emot att bra samtalsklimat och respekt för varandra, ett bra samarbete inom politiken och jag är hedrad att få förtroendet att leda fullmäktige.

Vilka av dina tidigare erfarenheter kommer du ha extra stor nytta av i din nya roll?

— Erfarenheter att arbeta politiskt i olika frågor, och framför allt min bredd att arbeta i olika forum som i samebyn, kommunen och i Sametinget.