Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

— Naturligtvis är det frågor som rör inlandet som jag brinner mest för. Jämställdhet, lika möjligheter för alla att skapa sig en framtid är viktiga frågor. Att fler vill och vågar driva företag är en viktig faktor för att få ekonomin i kommunen i ordning. Fler som vill bo här och som bidrar till samhället både som människor och som skattebetalare. På regionnivå är det en trygg och säker förlossningsvård, att alla som bor i länet ska känna sig trygga med att vården fungerar oavsett vart man bor och att människor kan och vill bo och verka i vårt län.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

— Jag blev engagerad när Socialdemokraterna lade ner BB i Vilhelmina jag var då 22 år gammal och hade två små barn. Då stod jag längst upp på barrikaderna och argumenterade för vården i inlandet så trots att jag hållit på länge är det samma typ av frågor som engagerar mig mest. När människors trygghet skadas.

Vad ser du mest fram emot med ditt arbete som ledamot i kommunfullmäktige under den här mandatperioden?

Att få vara med i ett lag som jobbar framåt tillsammans. Vi är flera partier som tillsammans ska ta ansvar för att kommunen både kommer i ekonomisk balans men även får fler företagare, fler unga som vill bo här, fler möjligheter att bo och verka i byarna och att trygghet för att samhället levererar det de ska.

Vilka av dina tidigare erfarenheter kommer du ha extra stor nytta av i din nya roll?

— Mina erfarenheter som kommunalråd, socialnämndsordförande, ledamot i olika bolag som företagare och som lärare har jag stor nytta av. Att jag sedan 6 år jobbat för Centerpartiet på riksnivå med politikutveckling betyder ju också att jag vet hur vi ställer oss i olika frågor som även berör kommunen.

Vilka politiska reformer tycker du är nödvändiga för att föra kommunen framåt under de kommande fyra åren?

— Ekonomin måste fungera. De som jobbar i någon av kommunens verksamheter måste ha tydliga mål och resurser för att kunna prioritera rätt. Ett bättre näringsklimat där kommunen köper mer tjänster av företag är ett sätt att skapa fler jobb och få in mer resurser till kommunen. Centerpartiet vill decentralisera och se till att man kan bo där man vill i hela kommunen därför måste vi också se till att det är möjligt. Att bygga lägenheter i byarna är ett sätt att få hela kommunen att leva. Barnomsorg även nätter och helger måste till för att skapa ett jämställt samhälle där både kvinnor och män ges möjlighet att jobba obekväma tider. Vi måste få bättre vägar i kommunen för att besökare ska vilja komma och komma tillbaka hit.