Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

— Miljöfrågorna. Uppvärmningen av vårt jordklot ökar snabbt nu och vi måste alla förstå allvaret i situationen. Barnomsorg behövdes i Klimpfjäll när Stekenjokkgruvan startade och gruvbyn byggdes upp.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

— Det känns som om jag föddes Centerpartist, vilket kan bero på att jag växte upp i en småbrukarfamilj och såg hur slitsamt det var.

Vad ser du mest fram emot med som ledamot i både socialnämnden och kommunfullmäktige under den här mandatperioden?

— I socialnämnden vill jag arbeta för att införa ett program för att fördröja debuten av demenssjukdomar. I kommunfullmäktige vill jag lyfta vardagsfrågor för den enskilde kommunmedborgaren.

Vilka av dina tidigare erfarenheter kommer du ha extra stor nytta av i din nya roll?

— Jag kommer att ha nytta av tiden som arbetande ersättare i kommunstyrelsen. Att se kommunen ur ett nytt perspektiv.

Vilka politiska reformer tycker du är nödvändiga för att föra kommunen framåt under de kommande fyra åren?

— Nödvändiga reformer är att släppa in fler aktörer inom socialtjänstens ansvarsområden och att ta vara på och förädla våra naturresurser på hemmaplan, både för ekonomins och miljöns skull.