Rösta på Centerpartiet i kommunvalet

11 september

Vilhelmina behöver ett hållbart och ansvarstagande ledarskap där vi ger kraft åt varje människa! Med jordnära visioner skapar vi en grön och trygg vardag.

HÄR ÄR NÅGRA AV VÅRA PRIORITERADE OMRÅDEN:

Mer ordning och reda i kommunens ekonomi

Kostnaderna ökar mer än intäkterna. Det håller inte i längden.

Tillväxt i hela kommunen

I byar och fjälldalar krävs mer bostäder för ökad inflyttning

Ett starkare näringslivsklimat

Eldsjälar och entreprenörer måste ges plats i större utsträckning än idag och näringslivsklimatet måste förbättras.

Centerpartiet i Vilhelmina vill…

…att varje människa ska ha rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

…att makt ska finnas så nära människor som möjligt.

…försvara alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.

…ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.

bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd.

…att alla människor ska ha rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, var de än känner att de hör hemma.

…att människor ska trivas och må bra i vår kommun

…att företag ska må bra, kunna växa och vara goda arbetsgivare.

…att barn ska få en bra barndom och en gedigen utbildning.

…att äldre ska känna sig trygga och trivas.

…ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle där du bestämmer mer över din vardag – var du än bor!

…ha ordning och reda i kommunens ekonomi! Kostnaderna ökar mer än intäkterna. Det håller inte i längden.

…ha tillväxt i hela kommunen! I byar och fjälldalar krävs mer bostäder för ökad inflyttning.

…ha en fungerande infrastruktur både i tätorten och kommunen som helhet. En upprustning av det allmänna vägnätet är av största vikt.

…ha ett starkare näringslivsklimat! Eldsjälar och entreprenörer måste ges plats i större utsträckning än idag och näringslivsklimatet måste förbättras.

…ha ett grönt, tryggt och växande Vilhelmina, där vi ser hela kommunen, alla behövs och får möjlighet att utvecklas. Vi vill ge kraft åt varje människa!

 

…ha en skola med hög kvalitet i undervisningen och som hänger med i utvecklingen

…ha en tidsenlig omsorg som utgår från individens behov.

…att invånarnas initiativ uppmuntras, att nya idéer får spelrum, och att människorna får bestämma mer själva.

…att olikheter och mångfald ses som en tillgång och att alla människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka.

minska miljöpåverkan. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet.

…att det ska vara enkelt att återvinna, köra och ladda en bil som är miljövänlig eller driva renskötsel, skogsbruk och jordbruk med mer förnyelsebara drivmedel.

anpassa sophanteringen så att den fungerar även vid högsäsong i fjälldalarna.

…att Vilhelmina kommun jobbar hårt mot dom globala målen i Agenda 2030 och kopplar allt arbete vi gör mot dessa.

…att det ska vara lättare och mer lönsamt att starta och driva företag. Det behövs en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel och ett företagsklimat som stärker näringslivet.

… öka företagandet bland kvinnor, unga och utlandsfödda.

…arbetar aktivt för att förebygga rädsla och oro. Polisen ska finnas när du behöver dem, sjukvården ska finnas nära, räddningstjänst ska fungera och bussen ska ta sig fram.

…ha en likvärdig och nära vård. Akut sjukvård i glesbygd kräver att alla som finns lokalt ska kunna hjälpa till.

PROFILOMRÅDEN:

9

Vård och äldreomsorg

9

Långsiktigt ansvar för en ekonomi i balans

9

Jobb och företagande

9

Vård och äldreomsorg

9

Krafttag mot psykisk ohälsa

9

Skola med god kvalitet

9

Krafttag mot psykisk ohälsa

9

Livskraft i hela kommunen

9

Medvetet arbete med miljö och klimat

9

Infrastruktur som fungerar

9

Samverkan mellan kommuner

9

Digitalisering

starka namn på listan

september, då avgörs vilhelminas framtid

Vi vill att människor ska få bestämma mer själva medan vi politiker skapar förutsättningar för människor att lyckas..”

Annie Lööf

Kontakta oss