Centerpartiet Vilhelmina

Maria Kristoffersson Landstings-och sjukvårdsfrågor                                  Tel. 072-716 38 52
Annika Andersson   Kommunala-och allmänna frågor                                 Tel. 070-253 00 58
Mattias Ihrström      Skolfrågor                                                                 Tel. 070-233 27 37
                          
Else Westerlund     Äldrefrågor och migrations-och intrigrationsfrågor           Tel.  070-336 18 71
Monica Gebart       Handikappfrågor
Robert Svensson     Företagasfrågor                                                         Tel. 070-230 0037   
                                                                                                               
Ulf Grahn                Vatten-och miljöfrågor                                                 Tel. 073-839 70 30
MaritaStinnerbom    Rennäringsfrågor / Samiska frågor                              Tel. 070 -399 98 06 

 

Centerns bankgirokonto 506-8325
Centerns Swishnummer 123 249 43 91