Rösta på Centerpartiet i landstingsvalet

9 september

Det ska inte finnas någon skillnad på samhällets service, oavsett om du bor i staden vid kusten eller i fjällorten i inlandet. Du ska kunna bygga en framtid och verka på den plats där du trivs och känner dig hemma. Därför jobbar Maria Kristoffersson helhjärtat vidare i landstinget för en rättvis vård i Västerbotten.

För Maria är det en självklarhet att samhället ska hålla vad det lovar, och att det ska vara likvärdigt och rättvist för alla medborgare. Många har henne att tacka för att bland annat bussen till Lycksele även numera går förbi lasarettet och att Vilhelminaborna fortfarande får gå till Lollos fotvård i stället för att pendla minst tolv mil när de är i behov av fotsjukvård. Men det är fortfarande väldigt mycket som behöver rättas till för att det ska bli mer rättvist för inlandsborna.

 Alla har vi rätt till trygghet och likvärdig samhällsservice, och på den här punkten är det betydligt sämre för oss inlandsbor. Samhällskontraktet håller inte. Bara under den senaste mandatperioden har vi sett ett stort svek mot inlandet – bland annat ambulansen som blev en akutbil i Åsele, planerad neddragning av vårdplatser på sjukstugan i Dorotea, folktandvårdens nedmontering i Sorsele, fotvården som försvann i Vilhelmina och att den lokala ledningen försvann från Lycksele lasarett. Exempel är många, säger Maria.

Den sämre servicen är en följd av socialdemokraternas centralisering. Det viktiga för dem är att Umeå är starkt, och deras partikamrater ute i länet har bara funnit sig i denna maktkoncentration.

Maria framhäver vikten av att vården ska decentraliseras och stärkas upp i alla kommuner så nära som det bara går. Bland annat ska Lycksele lasarett fortsätta vara ett ledande specialistsjukhus med hög kompetens, bra vård med lokal ledning med patienter från hela länet. Hon vill också se över hur vi kan stimulera fler att starta egna tandläkarkliniker och vårdcentraler runtom i länet. En annan viktig fråga är att distansvården ska utvecklas.

— Jag vill satsa mer på digitala tjänster, men man stöter på ett visst motstånd då folk inte är vana vid tekniken. Men vi tänker oss att fler ska kunna ta vissa av sina egna prover, sedan ha kontakt med sin läkare via telefon eller tv-skärm. På så vis sparar vi tid, pengar och gör mindre miljöpåverkan. Att åka mil efter mil för att ta några prover tjänar ingen av oss på, säger Maria.

En annan fråga som ligger Maria varmt om hjärtat är den om trygg och säker förlossningsvård i hela länet. Flera kvinnor från Vilhelmina har de senaste åren varit med om att bli hemskickade under en pågående förlossning, och det är förstås orimligt att skickas hem för att ”vänta lite” när det är tolv mil mellan hemmet och BB. Maria har därför föreslagit att man ska ha rätt att ta in på hotell på den ort där BB finns för att känna sig trygg.

— Jag kommer aldrig acceptera en nedrustning av förlossningsvården. Den måste värderas högre och mer långsiktiga resurser måste skjutas till. Länge har barnmorskor och föräldrar påtalat att situationen för förlossningsvården är ohållbar. Det handlar om arbetsförhållanden, bristfällig kontinuitet i vårdkedjan, platsbrist och långa avstånd, säger Maria.

— Vi vill ha nationella riktlinjer som sätter en miniminivå på vad förlossningsvården ska erbjuda. Ingen kvinnas ska behöva lämna sjukhuset inom 24 timmar om hon inte själv så önskar. Valfriheten behöver öka när det gäller eftervård och uppföljning. Dessa kontroller ska kunna göras nära hemmet för att undvika den stress långa resor innebär för nyblivna mödrar.

Text: Centerpartiet i Vilhelmina

Vi vill att människor ska få bestämma mer själva medan vi politiker skapar förutsättningar för människor att lyckas..”

Annie Lööf

Kontakta oss