Rösta på Centerpartiet i riksdagvalet

9 september

Helena Lindahl är västerbottningen som har bestämt sig för att sätta Norrland på den politiska kartan. Nu siktar hon på att bedriva Norrlandsfrågor under en tredje mandatperiod i Riksdagen.

Intresset för politik och glesbygdsfrågor har funnits länge hos Helena, som har varit riksdagsledamot sedan 2010, men under största delen av hennes liv förväntade hon sig inte att detta intresse skulle resultera i att hon blev politiker på heltid.

 Jag är ju själv en lantis, och är ju van vid att man får bistå själv för att det ska bli något gjort när man bor i en liten by. Men det var först när jag jobbade som projektledare för Ostriket, som bland annat skulle saluföra ett turistiskt område med hjälp av varumärket Västerbottensost, och fick en djupare inblick i utmaningarna för småföretagare i glesbygden som jag kände att jag måste engagera mig i politiken. Främst för att skapa bättre förutsättningar för alla vi som bor och arbetar i glesbygd, säger hon.

Helena berättar vidare att hennes personliga valparoll är ”Gör Norrland starkt igen”, vilket sammanfattar målsättningen för hennes politiska arbete, där de frågor som är viktiga för norra Sverige står högst upp på agendan.

 Många kommuner i norra Sverige sitter på stora tillgångar, men oproportionerligt lite pengar stannar kvar hos dem när dessa nyttjas. Kommuner som förser landet med energi och inkomster ska inte behöva gå med mössan i handen och be om allmosor och statliga jobb, säger hon.

 Om vi till exempel skulle införa en fastighetsskatt för vattenkraft, skulle mer av skatteintäkterna gå tillbaka till dessa kommuner eller regioner. Då kan de få bättre förutsättningar att planera för framtiden och samtidigt bli mer självständiga. Överhuvudtaget så är det viktigt att mer makt ska komma ner från staten till lokal nivå.

Det är få politiker från Norrlands inland som är verksamma på riksnivå, och Helena känner stolthet över att hon har fått förtroendet av så många att vara den som för inlandsbornas talan i riksdagshuset.

 I vår del av landet måste vi höja rösten för att höras i det politiska samtalet. Vi har så många behov som måste och borde tillgodoses framöver. De frågor jag driver nu kommer jag fortsätta att driva under nästa mandatperiod, fortsätter Helena.

Plogning av enskilda vägar, trygghetsfrågan och skogsägande är bara några av de glesbygdsfrågor som Helena ihärdigt jobbar med för att föra upp på den rikspolitiska agendan.

 Kommande vinter har ju inte alla samma möjlighet att få vägarna plogade. Hur ska de som bor utefter de här vägarna då kunna ta sig till och från jobbet? Och hur ska till exempel hemtjänsten, polisen eller ambulansen kunna ta sig fram till människor i nöd? Polisfrågan är en annan trygghetsfråga jag vill att vi tar itu med så snart som möjligt. Det är ju oacceptabelt att det finns så få poliser i vår del av landet, säger hon.

 En stark äganderätt när det gäller skogen är en annan viktig fråga för mig, särskilt då vi har många skogsägare i Västerbotten. Om en person äger skog som staten anser värdefull att bevara, då är det en självklarhet att ägaren ska få ersättning för detta. Våra skogsägare ska känna sig trygga i att det inte ska uppstå en situation där de helt plötsligt sitter på skog som de varken får avverka eller får betalt för.

Text: Centerpartiet i Vilhelmina

Vi vill att människor ska få bestämma mer själva medan vi politiker skapar förutsättningar för människor att lyckas..”

Annie Lööf

Kontakta oss