GDPR & cookies – Så här hanterar vi dina personuppgifter

Om cookies

Sedan den 1 juli 2011 så får cookies och annan teknik som används för att lagra eller hämta uppgifter bara användas med besökarens samtycke – detta samtycke lämnas på olika sätt exempelvis genom besökarens webbläsare. Om du inte vill att din webbläsare ska lämna samtycke till att cookies från centerpartietvilhelmina.se lagras i din dator, så kan du ändra detta i din webbläsares inställningar. Läs mer på www.minacookies.se. Cookies är passiva filer som webbplatser lagrar på sina besökares datorer, bl.a. för att de ska känna igen dessa datorer nästa gång de får besök av dem.

Om GDPR

Det är viktigt för i Centerpartiet Vilhelmina att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

De personuppgifter du lämnar vid kontakt med oss ser vi till att skydda. Vi ser till att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

På den här sidan beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

 1. Medlemsregister – Centerpartiet i Vilhelmina hanterar inte medlemsregister. Alla register och personuppgifter hanteras av Centerpartiet centralt. För att läsa mer om det se: www.centerpartiet.se
 2. Nyhetsbrev – Vårt nyhetsbrev hanterar enbart din e-postadress det vill säga den är inte knuten till ditt namn. Prenumererar du på vårt nyhetsbrev så har du kanske lagt märke till att det aldrig står “Hej XXX – ditt namn” det är för att vi inte sparar några namn. Enda syftet med nyhetsbrevet är att informera dig om vår politik  och då behövs inte fler uppgifter än e-postadress. Du kan alltid avanmäla dig från vårt nyhetsbrev via den bifogade länken i brevet. Mer information från Mailchimp
 3. E-post – skickar du ett mail till oss så sparas det i 6 månader. Vi sparar ditt mail eftersom det ofta är så att ni önskar en dialog och en återkoppling i en viss fråga. Vi strävar efter att hjälpa dig med dina frågor och återkoppla i alla ärenden.
 4. Telefon – Centerpartiet Vilhelmina har inga egna telefoner, ringer du någon av oss centerpartister ringer du till våra privata telefoner. Vår policy är att röstsamtal, samtalslista, sms och mms raderas regelbundet även i privata telefoner.
 5. Sociala medier – De sociala medier vi använder är:  Facebook, Instagram och twitter. Deras villkor och avtal har vi accepterat och signerat. Vi följer deras regelverk och önskar du inte följa oss längre avanmäler du dig via respektive socialt media. Observera att det är skillnad på att följa partiet och privatpersoner / politikers egna sidor. Denna information gäller partiets sidor.
 6. Papper – Inkomna pappersbrev vilka innehåller personuppgifter destrueras kvartalsvis.
 7. Rutiner 
  Vid personuppgiftsincident rapporteras till Datainspektionen inom 72h – berörda informeras och händelsen dokumenteras av partiet och sparas tillsammans med den bokföring som enligt bokföringslagen skall arkiveras.
  Begäran om tillgång: Inom en månad skickas skriftlig kopia på personuppgifter.