Dokumentarkiv

I arkivet hittar du dokument som rör centerpartiets politik i Vilhelmina.
Dokumenten är sparade i Word- eller PDF-format och går snabbt att ladda hem.

Uppdateras nu!

Likvärdig vård i hela länet 2014

……………………………………………………………………………………………….

iC -vårt program 2010 »

Funktionella regioner »

Andan i tillväxtprocessen satte stopp för Mål 1 »

Vårt framtida Sverige »

Regionalpolitik i verkligheten »

Regionalpolitik och tillväxt »

Tillväxt i glesa regioner »

Utveckling eller stagnation »

Vem har tid att vänta? »

Vem ska bestämma antalet rovdjur i våra skogar? »